1936 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
Eseje a jiné texty
Projevy
Vybrané dokumenty
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

začátek  předchozí strana 7 další strana  konec
Chronologický přehled 1936 - srpen 1989

1936-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989

10. června 1969
  zúčastnil se ustavujícího sjezdu Svazu českých spisovatelů a přednesl diskusní příspěvek
19. června 1969
  zúčastnil se s L. Pachmanem a M. Lakatošem politického mítinku v zahradě Kulturního domu Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě; mítink byl veřejně označen za "provokaci pravicových živlů"; pro příštích více než 19 let to bylo jeho poslední veřejné vystoupení (viz 3. září 1988)
červenec-srpen 1969
  zúčastnil se rozhovorů, jež vedly ke vzniku prohlášení Deset bodů adresovaných federální vládě, Federálnímu shromáždění; vládě ČSR, České národní radě a ústřednímu výboru KSČ; toto prohlášení, datované 21. srpna 1969 a podepsané deseti signatáři (mezi nimi V. H.), odmítalo politiku tzv. normalizace
9. srpna 1969
  datoval dopis Alexandru Dubčekovi
podzim 1969
  vyslýchán nejprve jako svědek a posléze obviněn z trestného činu přípravy podvracení republiky (§ 7/1 k 98!1 tr. zákona) v souvislosti se stanoviskem Deset bodů
koncem roku 1969
  vyšel v pražském nakladatelství Čs. spisovatel Václavem Havlem uspořádaný literární sborník Podoby 2, soubor prací osmnácti autorů, vesměs postižených v následující normalizaci zákazem publikování
srpen 1970
  v seriálu Rudého práva, Čs. televizi a rozhlasu proti prof. V. Černému ostouzen jmenovitě i V. H.