1936 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
Eseje a jiné texty
Projevy
Vybrané dokumenty
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

    1--8    
Projevy

1989 1988

16.12.1989 Projev k občanům před volbou prezidenta republiky
Československá televize
10.12.1989 Projev k demonstrantům
Praha, Václavské náměstí
07.12.1989 Prohlášení KC OF a KV VPN k vystoupení předsedy federální vlády Ladislava Adamce
Praha, Bratislava
03.12.1989 Provolání KC OF a KV VPN o společenské situaci po rekonstrukci federální vlády
Praha, Bratislava
25.11.1989 Projev k demonstrantům
Praha, Letenská pláň
24.11.1989 Projev k demonstrantům
Praha, Václavské náměstí
22.11.1989 Projev k demonstrantům
Praha, Václavské náměstí
10.12.1988 Projev na nezávislé manifestaci
Praha, Škroupovo náměstí