Lidská práva
Evropa jako úkol
Severoatlantická aliance
Forum 2000
Globalizace
Češi a Němci
Tvář naší země
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

Globalizace 
„Ať se zamýšlím nad kterýmkoli problémem dnešní civilizace, vždycky nakonec narazím na téma lidské odpovědnosti, která není schopna držet krok s civilizačním vývojem a zabránit mu, aby se neobrátil proti lidskému rodu.“
Čestný doktorát Harvardské univerzity Cambridge, Massachusetts, USA, 8. června 1995


Poznámka editora

Úvahami Václava Havla o lidské společnosti trvale prolíná téma globální spoluzodpovědnosti. Ve funkci vrcholného politika, jemuž je nasloucháno při nejrůznějších příležitostech, pronesl na toto téma řadu projevů a věnoval mu stovky rozhovorů a diskusí. S postupujícím fenoménem nazývaným globalizace nabývají tyto myšlenky na naléhavosti. O jeho zájmu svědčí snad nejvíce iniciativa spolupořádat s japonskou Nippon Foundation pravidelné mezinárodní konference Forum 2000. Tématy těchto diskusí jsou okruhy planetárně civilizační, kulturně koexistenciální a multireligiózní. Další významnou událostí bylo 55. výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze v září 2000. Při této příležitosti se do Prahy sjeli nejen zástupci více než 180 členských zemí brettonwoodských institucí, ale i řada aktivistů, ekonomů, podnikatelů, ekologů a novinářů z celého světa. Toto mezinárodní setkání bylo dosavadním vyvrcholením jak strategického rozhodování těchto institucí samotných, tak i jejich sílící kritiky. Prezident Havel vůbec poprvé v historii pozval zástupce MMF/SSB, nevládních organizací, politiků, myslitelů, podnikatelů a novinářů ke společné diskusi na Pražský hrad. Součástí setkání s názvem „Praha – místo dialogu“ byla panelová diskuse k problematice globalizace a rozvoje nejchudších oblastí světa.