Lidská práva
Evropa jako úkol
Severoatlantická aliance
Forum 2000
Globalizace
Češi a Němci
Tvář naší země
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

Severoatlantická aliance 
"Svou demokracii si musíme především ochránit sami, to je smysl našeho ústavního systému. Členstvím v Alianci však významně vzrostla naděje, že se už nemůže opakovat žádná okupace a že nás nemůže přepadnout někdo, kdo by kalkuloval s nečinností celého euroatlantického demokratického světa. Kdyby Aliance bývala existovala po celé 20. století, kdo ví, zda by byly dvě světové války se svými milióny mrtvých. "
Z rozhovoru pro TV Prima, březen 1999

"NATO, Evropa a bezpečnost demokracie" - Vybrané projevy, články a rozhovory 1990 - 2002


Poznámka editora

Václav Havel se po třináct let ve funkci prezidenta republiky velmi intenzivně věnoval transatlantickým vztahům. Ihned po pádu železné opony stál v čele snah o zrušení Var�avské smlouvy, které osobně vyhlásil v Praze v roce 1991. Jediného reálného garanta demokracie, občanských svobod, právního státu, bezpečnosti a stability v Evropě viděl v Severoatlantické alianci, transformované na podmínky nových ohrožení v 21. století. I proto věnoval velké úsilí rozšiřování NATO do střední a východní Evropy. Václav Havel byl prvním nejvyšším představitelem postkomunistických zemí, který v roce 1991 vystoupil v sídle NATO v Bruselu, podepsal přijetí programu Partnerství pro mír, které počátkem roku 1994 přivezl do Prahy americký prezident Bill Clinton, zastupoval Českou republiku na summitech NATO: v Madridu (1997), kde byla spolu s Maďarskem a Polskem přizvána ke členství; ve Washingtonu (1999), kde Česká republika poprvé vystupovala jako plnoprávný členský stát a v Praze (2002), kdy byl hostitelem historického summitu NATO, který rozhodl o transformaci aliance a jejím rozšíření o dalších sedm východoevropských zemí.

české stránky summitu NATO v roce 2002: natoaktual.cz

zpravodajský souhrn iDnes o summitu NATO v roce 2002: NATO summit v Praze