Lidská práva
Evropa jako úkol
Severoatlantická aliance
Forum 2000
Globalizace
Češi a Němci
Tvář naší země
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

Tvář naší země 
„Uspořádejme symposium nejen o Moravě pod vodou, ale o celé České republice, a to nejen o vodě, ale o krajině.“
Z jednání o povodních, Otrokovice 29. září 1999

Tvář naší země - oficiální web


Poznámka editora

Z podnětu prezidenta republiky Václava Havla v roce 1999 vznikl projekt konference „Tvář naší země“, jehož cílem bylo obrátit pozornost občanů k prostoru, v němž žijeme. K prosazování myšlenek na podporu léčby akutních i dlouhodobých bolestí naší krajiny využíval Václav Havel všech příležitostí, zejména svých projevů, setkání s významnými osobnostmi a politiky, přímých kontaktů s ochranáři, ekology, zástupci nevládních organizací či debat se starosty. Mezi nejvýznamnější počiny v oblasti ochrany krajiny patří právě iniciace multioborové konference Tvář naší země, která se poprvé uskutečnila v únoru roku 2001 v Průhonicích. Myšlenku uspořádat celostátní fórum, které by obrátilo pozornost společnosti k péči o krajinu a lidská sídla vyslovil Václav Havel v souvislosti s diskusemi o příčinách povodní, které postihly Moravu v roce 1997. V únoru 1998 se z iniciativy a pod jeho záštitou konal seminář „Kroměříž 98“. Na něj navázala v roce 2001 průhonická konference „Tvář naší země“, která otevřela řadu dalších, obecnějších témat: Venkov jako sociální prostor, Člověk jako krajinotvorný činitel, Krajina jako kulturní prostor, Ochrana a rehabilitace krajiny apod. Úspěch první konference dokázal životaschopnost historicky prvního fóra nadresortní povahy. V následujících dvou letech se uskutečnila řada seminářů, výstav a debat, na kterých byly myšlenky konference dále rozvíjeny. Druhý ročník konference „Tvář naší země“ se uskutečnil v říjnu 2002 a třetí v březnu 2005.