Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

Tvůrci stránek

Stručná historie

Osobní stránky Václava Havla vznikly po jeho odchodu z funkce prezidenta republiky v roce 2003. Z převážné části převzaly obsah stránek prezidenta republiky www.hrad.cz z let 1996 – 2003 a byly doplněny o další dokumenty.

Na obsahu a provedení stránek Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu www.hrad.cz se v letech 1996 – 1999 podíleli Martin Vidlák, Martin Marek, Jitka Doubnerová a Antonín Kopp. Na jaře 2000 byla ustavena redakční rada a celý obsah byl rozdělen mezi jednotlivé odbory podle příslušné agendy. Redakční radu svolával Martin Vidlák, vedoucí monitoringu a dokumentace a jejími členy byli Vladimír Hanzel, ředitel Sekretariátu prezidenta republiky, Martin Krafl, vedoucí Tiskového odboru KPR, Tomáš Sedláček z Politického odboru KPR, a Martin Marek ze Správy Pražského hradu. Stránky Pražského hradu připravovala Dana Macháčková a Martin Marek, který také po celou dobu zajišťoval jejich technický provoz.

Stránky Václava Havla vznikly ve spolupráci Kanceláře Václava Havla a Barrandov Studio Multimedia. Od jara 2003 se na nich podíleli Martin Vidlák (Kancelář Václava Havla) a Marek Kraus (produkce), Jaroslava Cábová (grafika) a Martin Franc (programování). Na podzim 2004 se jejich správy ujala firma Mayma.

Stránky přestaly být aktualizovány v lednu 2012.

Texty Václava Havla publikované na těchto stránkách jsou chráněny autorskými právy spravovanými literární agenturou Aura Pont a agenturou Dilia.

Jakákoli změna, kopírování či jiná manipulace s obsahem a uspořádáním stránek dalšími osobami je možná pouze po předchozím písemném souhlasu jejich tvůrců a správců: Martina Vidláka, Marka Krause, Martina France a Jaroslavy Cábové.