1936 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
Eseje a jiné texty
Projevy
Vybrané dokumenty
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

   1 další strana  konec
Chronologický přehled 1936 - srpen 1989

1936-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989

hlavních údajů o životě, literárním díle, kulturní a společenské aktivitě Václava Havla.

© Vilém Prečan (srpen 1989); uveřejněno v knize Václav Havel: Do různých stran; vydaly Lidové noviny, Praha 1990

5. října 1936
  narodil se v Praze v rodině ing. Václava M. Havla a Boženy roz. Vavrečkové
1951
  skončil povinnou školní docházku; současně s tím vyvstaly potíže vyplývající z tzv. třídního původu a z jiných "kádrových" důvodů - při získávání vyššího školního vzdělání nebo při volbě studia či povolání, které trvaly následujících deset let
1951-1955
  pracoval jako učeň-chemický laborant a potom jako laborant na Vysoké škole chemicko-technologické; současně navštěvoval večerní gymnázium (maturita v r. 1954)
1955
  debutoval v časopise Květen (kritika); publikoval pak do r. 1969 v časopisech Divadelní noviny, Divadlo, Host do domu, Listy, Literární listy, Literární noviny, Sešity pro mladou literaturu (Sešity pro literaturu a diskusi), Tvář, Zítřek aj.
podzim 1956
  na aktivu mladých začínajících autorů konaném na Dobříši pronesl V. H. rebelantský projev, své první veřejné vystoupení 1955-1957 po řadě neúspěšných pokusů o přijetí na vysokou školu humanitního zaměření studoval na ekonomické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze; při pokusu o přijetí na filmovou fakultu Akademie múzických umění (AMU) byl odmítnut a nebyl přijat zpět na Techniku