1936 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
Eseje a jiné texty
Projevy
Vybrané dokumenty
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

začátek  předchozí strana 3 další strana  konec
Chronologický přehled 1936 - srpen 1989

1936-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989

v roce 1964
  dokončil sbírku typogramů Antikódy; Divadelní ústav v Praze vydal knihu V. H. a Věry Ptáčkové Josef Čapek, dramatik a jevištní výtvarník
1965
  stal se členem redakční rady literárního měsíčníku Svazu čs. spisovatelů Tvář na počátku 2. ročníku jeho existence; pod tlakem aparátu KSČ a vedení Svazu spisovatelů redakční rada časopis na podzim 1965 rozpustila, odmítnuvši přijmout diktované podmínky pro další existenci; v této souvislosti sbíral V. H. podpisy za svolání mimořádného sjezdu spisovatelů, který by se zabýval problematikou časopisu Tvář, jako člen redakční rady Tváře začal být činný ve Svazu čs. spisovatelů ve funkci předsedy aktivu mladých spisovatelů
9. června 1965
  na plenární schůzi (konferenci) Svazu čs. spisovatelů k 20. výročí osvobození Československa. přednesl kritický projev o práci spisovatelské organizace a diskriminovaných spisovatelích
26. července 1965
  v Divadle Na zábradlí poprvé uvedena H. hra Vyrozumění
12. prosince 1965
  německá premiéra hry Vyrozumění v Schillerově divadle v Západním Berlíně
1966
  ukončil dálkové studium na divadelní fakultě AMU v Praze, obor dramaturgie
v roce 1966
  vyšla H. kniha Protokoly v pražském nakladatelství Mladá fronta
28. června 1967
  přednesl projev na IV. sjezdu Svazu čs. spisovatelů; diktátem tajemníka ÚV KSČ Hendrycha a pod hrozbou administrativních zásahů byl V. H. spolu s I. Klímou, P. Kohoutem a L. Vaculíkem škrtnut z kandidátky pro volbu ústředního výboru Svazu spisovatelů