1936 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
Eseje a jiné texty
Projevy
Vybrané dokumenty
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

začátek  předchozí strana 50   
Poznámky autora

Až na výjimky nemohly být v přehledu zaznamenány Havlovy interview v cizím tisku a vystoupení v zahraničním rozhlasu a televizi.

Chronologický přehled byl sestaven na základě údajů dostupných v literatuře, v samizdatových publikacích, v československém a zahraničním tisku; některé údaje pocházejí z korespondence či telefonických sdělení autora.

Všude, kde to není na závadu srozumitelnosti, nahrazuje se v chronologickém přehledu plné jméno Václava Havla zkratkou "V. H.", přivlastňovací zájmeno Havlův (-ova, -ovo) zkratkou "H.".