1936 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
Eseje a jiné texty
Projevy
Vybrané dokumenty
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

začátek  předchozí strana 6 další strana  konec
Chronologický přehled 1936 - srpen 1989

1936-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989

18.-21. listopadu 1968
  v době protestní stávky vysokoškoláků navštívil V. H. mnoho studentských schůzí a shromáždění
3. prosince 1968
  hovořil v Čs. rozhlase o Kruhu nezávislých spisovatelů; zdůraznil, že Kruh nezměnil nic na svém programu
v roce 1968
  byla V. H. udělena Velká rakouská státní cena za evropskou literaturu za rok 1968
v roce 1968
  obdržel americkou cenu Obie za pronikavý úspěch hry Vyrozumění v Off-Broadway Theatre v New Yorku
v roce 1968
  (bližší datum nezjištěno) byla v Čs. rozhlase poprvé uvedena rozhlasová hra V. H. Anděl strážný
v roce 1968
  napsal televizní hru Motýl na anténě, za niž dostal cenu Čs. televize, avšak v Československu nebyla uvedena (viz dále 25. února 1975)
únor 1969
  v časopise Tvář publikoval polemiku s článkem M. Kundery Český úděl
2. března 1969
  rozhlasová hra Anděl strážný byla poprvé uvedena německy (Süddeutscher Rundfunk: Der Schutzengel)
březen 1969
  objevil V. H. ve svém pražském bytě odposlouchávací zařízení instalované Státní bezpečností
jaro 1969
  aktivně se podílel na přípravách ustavujícího sjezdu Svazu českých spisovatelů