Lidská práva
Evropa jako úkol
Severoatlantická aliance
Forum 2000
Globalizace
Češi a Němci
Tvář naší země
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

Češi a Němci 
"Vztah k Německu a k Němcům je pro nás čímsi víc než jen jedním z mnoha témat naší diplomacie. Je to součást našeho osudu, ba přímo naší identity. Německo je naše inspirace i naše bolest; zdroj pochopitelných traumat i mnoha předsudků a bludů, jakož i měřítek, k nimž se vztahujeme; někdo vnímá Německo jako naši hlavní naději, jiný jako naše hlavní nebezpečí. Lze říct, že postojem k Německu a k Němcům se Češi nejen politicky, ale i filozoficky definují a že typem tohoto postoje vymezují nejen svůj vztah k vlastní historii, ale také sám typ svého národního i státního sebepochopení."
Projev "Češi a Němci na cestě k dobrému sousedství", Praha 17. února 1995


Poznámka editora

Od nástupu Václava Havla do prezidentské funkce zaujaly vzhledem ke vzájemné historii česko-německé vztahy zvláštní význam v jeho zahraniční i domácí agendě. Vyvrcholením byl podpis Česko-německé deklarace v lednu 1997, na jejíž přípravě a při diplomatických jednáních měl Václav Havel velký podíl.