Autorská práva
Hry
Vybrané eseje
Knihy
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

    1--6  další strana  poslední strana
Vybrané eseje
1989 Slovo o slovu
Tiskem knižně: Slovo o slovu, Brno, Atlantis 1990; Slova. Čtyři eseje z let 1986-1990. Praha, Památník národního písemnictví 1993; Spisy/4, Eseje a jiné texty z let 1970-1989; Dálkový výslech, Praha, Torst 1999.
1987 Příběh a totalita
Tiskem knižně: Do různých stran, Praha, Lidové noviny ve spolupráci s Čs. dokumentačním střediskem nezávislé literatury 1990; Spisy/4, Eseje a jiné texty z let 1970-1989; Dálkový výslech, Praha, Torst 1999.
1986 Děkovná řeč za Erasmovu cenu
Tiskem knižně: Do různých stran, Praha, Lidové noviny ve spolupráci s Čs. dokumentačním střediskem nezávislé literatury 1990; Slova. Čtyři eseje z let 1986-1990, Praha, Památník národního písemnictví 1993; Spisy/4, Eseje a jiné texty z let 1970-1989; Dálkový výslech, Praha, Torst 1999.
1986 O smyslu Charty 77
Tiskem knižně: Do různých stran, Praha, Lidové noviny ve spolupráci s Čs. dokumentačním střediskem nezávislé literatury 1990; Spisy/4, Eseje a jiné texty z let 1970-1989; Dálkový výslech, Praha, Torst 1999.
1985 Anatomie jedné zdrženlivosti
Tiskem knižně: Do různých stran, Praha, Lidové noviny ve spolupráci s Čs. dokumentačním střediskem nezávislé literatury 1990; Spisy/4, Eseje a jiné texty z let 1970-1989; Dálkový výslech, Praha, Torst 1999.
1984 Politika a svědomí
Tiskem knižně: Do různých stran, Praha, Lidové noviny ve spolupráci s Čs. dokumentačním střediskem nezávislé literatury 1990; Spisy/4, Eseje a jiné texty z let 1970-1989; Dálkový výslech, Praha, Torst 1999.