1936 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
Eseje a jiné texty
Projevy
Vybrané dokumenty
Václav Havel
Do roku 1989
1989 - 2003
Od roku 2003
Literární dílo
Témata
Adresa, odkazy

    1--8    
Eseje a jiné texty 

1989 1987 1986 1985 1984 1978 1975

07/1989 "Slovo o slovu"
Proslov k udělení Mírové ceny německých knihkupců ve Frankfurtu 15. října 1989
04/1987 "Příběh a totalita"
Esej pro Revolver Revue
07/1986 "O smyslu Charty 77"
Esej pro publikaci k 10. výročí vzniku Charty 77
03/1986 Děkovná řeč za Erasmovu cenu
Proslov k udělení Ceny Erasma Rotterdamského v Rotterdamu 13. listopadu 1986
04/1985 "Anatomie jedné zdrženlivosti"
Esej. Určeno mírovému kongresu v Amsterodamu a mezinárodnímu sborníku o evropské identitě
02/1984 "Politika a svědomí"
Esej k udělení čestného doktorátu Univerzity v Toulouse-LeMirail 14. května 1984
10/1978 "Moc bezmocných"
Esej
08.04.1975 Dopis Gustávu Husákovi
Otevřený dopis generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ